Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti

Spoločnosť Katalin Papp Vargha - CHOCOMAZE, prevádzkovateľ internetového obchodu chocomaze.sk je registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov. Registračné číslo na Úrade pre ochranu osobných údajov:

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.